O spolku

KLAVÍR PRO BOLESLAV – pozvánka na slavnostní online předání koncertního klavíru městu Mladá Boleslav

Online přenos slavnostního předání koncertního křídla Petrof Monsoon Městskému divadlu Mladá Boleslav bude možné sledovat ve čtvrtek 3. prosince od 18 hodin na facebookové stránce Nové Boleslavsko. Na pořízení piana v hodnotě 1 839 000 korun byla před rokem vypsána veřejná sbírka. I díky přispění široké veřejnosti tak bude možné obnovit tradici koncertů, které dříve pravidelně a za účasti světových hvězd rozeznívaly sál mladoboleslavského divadla.

Sérii benefičních koncertů a veřejnou sbírku na pořízení nového koncertního křídla, do které přispělo také město Mladá Boleslav a Středočeský kraj, inicioval Spolek přátel umění Mladá Boleslav ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO loni v listopadu. Více než šedesát let staré piano, které kvůli svému technickému stavu nevyhovovalo koncertním požadavkům, tak mohlo být nahrazeno koncertním křídlem značky Petrof Monsoon, které – jak už jeho název napovídá – vnese do plachet boleslavské kultury čerstvý vítr.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne jeho slavnostní předání z rukou předsedkyně spolku přátel umění Jany Mlčochové, náměstka pro kulturu Daniela Marka a člena správní rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO Martina Hrdličky bez účasti veřejnosti. Podvečer, během kterého vystoupí klavírní virtuos Miroslav Sekera, rodák z Benátek nad Jizerou, nebo tanečníci z bakovského Tanečního klubu Rytmus, bude možné sledovat online na facebookové stránce Nové Boleslavsko, nebo ze záznamu na YouTube kanále Nadačního fondu ŠKODA AUTO.  

 

 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Členy spolku vede společný zájem, kterým je všestranná podpora kulturního života, zejména hudby, v mladoboleslavském regionu. Svojí činností spolek navazuje na Klub přátel umění, který podporoval a rozvíjel kulturní a umělecký život na Mladoboleslavsku po vzniku Československé republiky v roce 1918 a zejména pak na činnost Kruhu přátel hudby mezi roky 1950-1975. Tehdy se centrem kulturního dění stala Lidová škola umění za éry dvou ředitelů pana Josefa Feřta a pana Josefa Nováka.

Nově založený Spolek přátel umění Mladá Boleslav chce na tuto tradici navázat. Centrem jeho aktivit je Základní umělecká škola v Mladé Boleslavi, ale zároveň je však svým zaměřením otevřen široké veřejnosti v regionu.

Usiluje o propojení občanských a spolkových aktivit na stávající kulturní instituce a orgány státní správy a samosprávy.

Členství ve spolku se otevírá všem, kteří jsou přesvědčeni o smysluplnosti hodnot, jako jsou úcta ke kulturním hodnotám jako podmínce slušné a prosperující společnosti, evropská kulturní tradice, uměřenost a skromnost, rozvoj mravní a estetické úrovně společnosti.

Spolek si klade za cíl: 
  • sdružovat členy spolku za účelem všestranné podpory kulturního života, zejména hudby v Mladé Boleslavi a širším regionu
  • vést své členy a inspirovat společnost k dodržování základních etických, estetických a zákonných pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti spolkové činnosti a kultury vůbec
  • podporovat hmotně i organizačně výrazné talenty všech oborů umělecké činnosti
  • napomáhat podle svých možností opravám kulturních památek
  • organizovat občanskoprávní aktivity a vytvářet, zejména vlastní činností, podmínky pro jejich uskutečnění
  • spolupracovat s kulturními institucemi a orgány státní správy a samosprávy, jakož i s ostatními právnickými či fyzickými osobami za účelem naplnění účelu spolku
  • napomáhat rozvoji kultury a veřejného života formou vzdělávací, organizační a osvětové činnosti

Spolek spoléhá především na vlastní zdroje, tj. příspěvky svých členů a případné finance sponzorské. Vědom si svého poslání, tj. napomáhat všestranně rozvoji kultury v regionu, spolek předpokládá spolupráci s institucemi státní správy, kulturními nadacemi a fondy či jinými spolky.