Akce partnerů spolku

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE – doporučujeme návštěvu:

    • Salón mladoboleslavských výtvarníků (akce Kultury města Mladá Boleslav) Kultura města Mladá Boleslav a.s. vyhlašuje další ročník „Salónu mladoboleslavských výtvarníků“. Výzva pro všechny malíře, fotografy, sochaře i jiné umělce, kteří chtějí veřejnosti ukázat svá díla. V termínu od 24. 9. do 25. 10. 2020 bude každému umělci k dispozici jeden výstavní panel ve Sboru českých bratří, kde mohou odprezentovat svá díla. Podrobnější informace a dotazy na č. tel. 605 826 988. Instalace bude probíhat ve dnech 19. – 22. 9. 2020 vždy od 10.00 do 16.00 hodin. Přihlášky jsou k dispozici již dnes na recepci Domu kultury nebo v Infocentru, popř. napište své jméno a kontakt na: gavurova@kulturamb.cz.
      Poplatek za pronájem panelu činí 300 Kč a bude hrazen při instalaci výstavy.