Kontakty

Kontaktní a korespondenční adresa:

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z.s.

Základní umělecká škola Mladá Boleslav
17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 06740731
www.spumb.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka v Mladé Boleslavi
č.ú.: 115 – 6871220217/0100
IBAN: CZ 2601000001156871220217

Sídlo spolku:

Palackého 443/18, 293 01 Mladá Boleslav

 

Ing. Jana Mlčochová – předsedkyně
jana.mlcochova@zusmb.cz
tel: 606 908 739

Miroslav Jirounek – 1. místopředseda
jirounek@essentials.cz
tel: 724 036 963

MgA. Eva Pinkasová – 2. místopředsedkyně
eva.pinkasova@zusmb.cz
tel: 739 373 145

Miroslava Hořáková
miroslava.horakova@zusmb.cz
tel: 732 966 276