Členství

Členství ve spolku se otevírá všem, kteří jsou přesvědčeni o smysluplnosti hodnot, jako jsou úcta ke kulturním hodnotám jako podmínce slušné a prosperující společnosti, evropská kulturní tradice, uměřenost a skromnost, rozvoj mravní a estetické úrovně společnosti.

Členský příspěvek – fyzické osoby:

– dospělý /fyzická osoba/                                                 300,- Kč

– nezletilý, žák ZUŠ MB                                                     100,- Kč

– rodinné členství                                                                500,- Kč

– senior                                                                                  200,- Kč

– zdrav. postižený nebo znevýhodněný                             0,- Kč

 

– právnická osoba                                                             1000,- Kč

Výši členského příspěvku se nekladou žádné meze.