Klavír pro Boleslav

VEŘEJNÁ SBÍRKA

na pořízení klavíru do
Městského divadla Mladá Boleslav

transparentní účet: 115-9534550227/100

CHCI PŘISPĚT

Děkujeme všem dárcům!

Cílová částka: 1 837 000 Kč

Chybějící částka: 0 Kč

Cílová částka: 1 837 000 Kč

Chybějící částka: 0 Kč


Děkujeme všem dárcům!

Sbírka: Klavír pro Boleslav

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z.s. byl založen a registrován v lednu 2018. Navázal tak na činnost stejnojmenného spolku, který působil v Mladé Boleslavi před více než 100 lety. Za svůj prvořadý cíl si, kromě všeobecné podpory kultury v regionu, předsevzal navázat na vynikající tradici koncertů, které se uskutečnily v Městském divadle za účasti umělců světového formátu.

Rozhodnutí navrátit koncerty do krásných prostor zdejšího divadla, které bylo navrženo a postaveno pro činohru i operu, předcházela jednání s ředitelstvím MDMB, která byla vstřícná a úspěšná a byla příslibem pro další kroky.

Vzhledem k tomu, že většina komorních koncertů se neobejde bez klavíru, požádali jsme Miroslava Sekeru o revizi všech nástrojů, které jsou v Mladé Boleslavi k dispozici. Závěr byl skličující, nejmladší nástroj je z roku 1939 a žádný není ve stavu, kterému by pomohla generální oprava. Rozhodnutí zakoupit nový nástroj bylo vynucené, přišlo však ve chvíli, kdy Škoda Auto otevírala Nadační fond na podporu rozvoje regionu Mladoboleslavska. Náš plán korespondoval se zaměřením fondu a stal se tak trochu i pilotním projektem.

K tomuto základnímu příslibu finanční pomoci, bez něhož bychom pravděpodobně nebyli schopni nákup klavíru uskutečnit, se se svojí významnou pomocí přihlásily i Město Mladá Boleslav a Středočeský kraj. Město, které je vlastníkem budovy divadla, nám vyšlo vstříc nejen peněžní dotací, ale i při řešení technických problémů souvisících s umístěním rozměrného a cenného nástroje v omezených prostorách divadla.

Následoval výběr nástroje, s nímž znovu pomohl Miroslav Sekera. Po několika návštěvách v Hradci Králové byl vybrán středně velký koncertní klavír Petrof Monsoon v ceně 1,837 mil. Kč. Firma Petrof jej zapůjčila Spolku přátel umění na období 3 měsíců, takže všechny benefiční koncerty zazní již na novém nástroji. V dané chvíli jsou pokryty přibližně 2/3 celkové ceny, zbývající část máme v úmyslu získat ze sbírky mezi členy SPUMB, veřejnou sbírkou a výnosem z benefičních koncertů.

Doufáme, že také s Vaší pomocí budeme moci koncertní klavír v únoru 2020 zakoupit. V každém případě přispívá tento projekt příznivou reakcí všech oslovených osob i institucí k rozvoji občanské společnosti a to je úspěch sám o sobě. Máme upřímnou radost, a proto jsme sérii benefičních koncertů nazvali Klavír pro Boleslav.


Klavír Petrof P 237 MONSOON

O výběr nástroje se postaral čestný člen Spolku přátel umění a uznávaný klavírista Miroslav Sekera.

Klavír Petrof P 237 MONSOON

Splněný sen profesionálů

Klavír Monsoon se pyšní svým vytříbeným, vyrovnaným zvukem, jež nejlépe vynikne ve velkých hudebních síních a nahrávacích studiích. Má charakteristický romantický tón, svou bezchybnou dynamikou a repeticí poskytuje hudebníkům dokonalý prostor pro vyjádření svých pocitů. Jedná se o nástroj, na jehož stavbě se podílejí ti nejlepší a nejzkušenější mistři řemesla. Představuje optimální poměr mezi velikostí a výkonem.


Kalendář benefičních koncertů

Spolek přátel umění pořádá sérii benefinčních koncertů, které zazní již na novém, vypůjčeném nástroji. Výtěžek z akcí bude věnován na zakoupení klavíru Monsoon společnosti Petrof. Děkujeme Vám za Vaši podporu a přejeme příjemný poslech.

28.11.2019 | Zámecký koncert


Benefiční koncert

Vystupuje: ZUŠ Mladá Boleslav
Kde: Zrcadlový sál zámku Kosmonosy
Zahájení: 18.00 hod.
Vstupné: Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch veřejné sbírky

1.12.2019 | Klavírní recitál Miroslav Sekera


Klavír: Miroslav Sekera
Housle: Jan Novák j.h.
Kde: Městské divadlo Mladá Boleslav
Zahájení: 19.00 hod.
Vstupné: 350,- Kč

14.12.2019 | Adventní koncert sborů Jiřičky a Ptáčata


Vystupují: Dětské pěvecké sbory Jiřičky a Ptáčata pod vedením sbormistryně PhDr. Jiřiny Jiřičkové, Ph.D.
Kde: Městské divadlo Mladá Boleslav
Zahájení: 16.00 hod.
Vstupné: 150,- Kč

VYPRODÁNO

5.1.2020 | Ivo Kahánek a Barocco sempre giovane


Účinkují: 
Ivo Kahánek – klavír
Barocco sempre giovane – komorní smyčcový ansámbl a basso continuo 
Kde: Městské divadlo Mladá Boleslav
Zahájení: 19.00 hod.
Vstupné: 350,- Kč

3.2.2020 | Klavírní recitál Matyáš Novák


Účinkují: Matyáš Novák - klavír
Kde: Městské divadlo Mladá Boleslav
Zahájení: 19.00 hod.
Vstupné: 350,- Kč

Prodej vstupenek: Infocentrum MB, recepce DK MB, ZUŠ Mladá Boleslav
Podpořeno z Nadačního fondu ŠKODA AUTO


Jak můžete přispět?

Z cílové částky 1 837 000 Kč zbývá vybrat 0 Kč. Děkujeme.

Podporu projektu přislíbily Nadační Fond ŠKODA AUTO částkou 780 000 Kč, Město Mladá Boleslav 300 000 Kč a Středočeský kraj 100 000 Kč. Výtěžek z benefičních akcí dosud činí 153 844 Kč. Děkujeme
Děkujeme

Přispět můžete převodem svého finančního daru na transparentní účet sbírky Klavír pro Boleslav. Snadný přístup Vám umožní QR kód platby přes aplikaci vaší banky. Děkujeme Vám za Vaši podporu. 


QR platba - prispevek do sbirky Klavir pro Boleslav

Platba převodem

Číslo transparentního účtu:
115-9534550227/0100

VS: číslo vašeho telefonu

Do zprávy pro příjemce můžete zadat své jméno


Stav transparentního účtu je přístupný veřejnosti na stránkách Komerční banky

O dary věnované na pořízení klavíru můžete snížit svůj daňový základ (v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu. Kontaktujte nás prosím e-mailem jana.mlcochova@zusmb.cz


Partneři akce

Děkujeme partnerům akce za podporu.